8446650474/9970409518/8999370021

Our Result

Naman Dubay

NDA

Sashank Patil

AFCAT

Aishawarya Tubakki

AFCAT

Prashant Patil

AFCAT

Chintan Jahanglie

Indian Navy

Naradra reddy

Indian Navy

Rushikush Deshmukh

Indian Navy

Jayankar Saha

Indian Navy

Atul Chavan

Indian  Post Guard

Abhay Narwade

Indian Air-force

Susahant

Indian Navy

Avhishek Nasvi

Indain Air-force

Bharat Karri

Indian Navy

Rushikesh Deshmukh

Indian Navy

Ajit Jagtap

Indain Army

Akshada Raut

MSF

Arati Jhapake

MSF

Aanad Shinde

Indain Army

Shivam Sharma

Indian Navy

Jaydeep Kute

Indian Air-force

Gausuddin

Indian Army

Afrin Shaikh

CID

Akansha

Maharashatra Police

Pooja Javalkar

MSF

Nikita Lunavat

MSF

Ashish Japke

MSF

Mahesh Haral

Garud Commando Indian Air-force

Sambhaji Kale

Indian Navy

Monika Sathe

MSF

Mamata Jadhav

MSF

Yogeshwar Chavan

Indian Navy

Amit Ghegade

Indain Army

Kunal pawar

Indian Army

Samrath-Kapse

Indian Army

Vikas

Maharashtra Police

Avinash & Akash

SRPF

Ganesh Borude

Air-Force

Akash Chaure Siddhswar Godase

Maharashtra Police

Mohan Gobale

Garud Commando

Kishan Kulkarni

NDA

Omkar-Chavan

Maharashtra Police

Pravin Chandgude

Indian Army

Raghoji-Sawale

RRB

Rahul-Sawant

Indian Navy

Ravindra Khairat

Indian Army

Sandesh Kambale

Indian Army Leftinent

Sunil-Kude

NSG Commando

Rohan-Desai

Aviation Indian Army

Suvarna

Maharashtra Police

Vijay Nagargoje

Indian Air-Force

Swapnil Jadhav

Indian Army

Satish Lad

Indian Navy

Call Now

Open chat